Поддръжка

Тази функция е разработена за пилоти. По време на отброяване с натискане на бутон се започва ново отброяване. Резултатът е, че няколко времена са записани без забавяне.