Поддръжка

С хронометъра на вашия часовник можете да измервате изминало време. Границата на хронометъра е 9 часа и 59 минути. Можете също да измерване времена за отделни етапи (lap и split времена), да ги записвате в паметта на часовника и да ги възпроизвеждате в режим Възпроизвеждане. До 59 минути 59.99 секунди времето се измерва със стъпка 1/100 от секундата. След това стъпката е 1 секунда.