Поддръжка

1. Много е важно да държите заключена коронката, докато не ви е необходимо да я използвате.
2.Как се отключва коронката: Завъртете коронката обратно на часовниковата стрелка, когато усетите леко щракване, вашата коронката е отключена и може да се оперира с нея.
3. Как се заключва коронката: Веднъж приключили ползването и, завъртете я по посока на часовниковата стрелка като едновременно леко я натискате към корпуса на часовника.