Поддръжка

Ако забележите, че часовникът ви изведнъж започне да работи прекалено бързо, вероятната причина за проблема е магнетизирането на спиралната пружина. Това от своя страна води до забавяне въртенето на колелото на балнаса, което ускорява ритъма на часовника. Проблемът се оправя изключително лесно, като часовникът бъде прекаран през машина за демагнетизиране и е готов за употреба. В редки случаи от намагнетизиране, можем да наблюдаваме забавяне на часовника.
Избягвайте да оставяте часовника си до уреди, излъчващи силно магнитно поле, такива като хладилници, телевизори, мобилни телефони и др. Те могат да повлияят на правилното функциониране на вашия часовник. Като основно правило и препоръка е да държите часовника си поне на 5см от уреди с магнитно поле.