Поддръжка

Lap time е времето, което ви е необходимо, за да се придвижите от една точка до друга по време на състезание. Например при бягане на писта можете да измервате времето си за всяка една обиколка по отделно. Split time е времето от старта до различни точки по време на състезанието. Например можете да измервате какво е вашето време от старта до маркера за изминати 5 км, от старта до маркера за изминати 10 км и т.н.
Измерване на изминало време: Следващите операции са еднакви независимо дали измервате lap или split времена

Натиснете бутон А за старт на хронометъра
Натиснете бутон А за спиране на хронометъра. Можете да стартирате и спирате хронометъра колкото пъти желаете чрез натискане на бутон А
Натиснете бутон С за нулиране на хронометъра